NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vícečlenné jméno
Jméno autora, skládající se z víceslovného příjmení a z jednoho či několika rodných jmen. Jednotlivé části příjmení nebo více rodných jmen stojí buď volně vedle sebe, nebo jsou spojeny spojovníkem či gramatickou částicí. Za vícečlenná jména se považují i taková jména, mezi jejichž rodným jménem a jednoduchým příjmením stojí předložka.
[VODIČKOVÁ-1966:10]
[HARRODS-2000:173]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001398.htm ]