NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
víceúrovňový popis
Metoda vytváření bibliografického popisu u vícedílných dokumentů, při níž se popisné údaje rozčleňují do dvou nebo více úrovní. První úroveň obsahuje údaje společné celému souboru (všeobecný popis), druhá a další úroveň pak údaje vztahující se k jednotlivé části souboru (rozpis svazků či částí).
[ISBD(M)-1993:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001400.htm ]