NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vročení
Jeden z nakladatelských údajů představující rok, popř. měsíc a den vydání zpracovávaného dokumentu. Je uveden buď v jeho pramenech popisu nebo je stanoven z nepřímých pramenů popisu.
[ČSN ISO 5127-3A:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001401.htm ]