NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vylučovací odkaz
všeobecný odkaz (ve jmenném katalogu, zast.)
1. Odkaz alternativního znění jména autora nebo unifikovaného názvu, jež nebylo použito pro hlavní záhlaví, na autoritní formu daného jména nebo názvu. Autoritní formě předchází zkratka "v." (viz). Tento odkaz neobsahuje bibliografický popis konkrétního dokumentu. - 2. Odkaz přivádějící uživatele předmětového katalogu od určitého hesla, jehož nebylo využito, pod nímž by však mohla být určitá tematika hledána, k použitému heslu. - Termín "vylučovací odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména"
[ČSN 01 0168-1988:2]
[AACR2R ČESKY-1994:539-562]
[ČSN ISO 999-1998:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001404.htm ]