NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vysvětlující odkaz
informační záznam (zast.), informativní záznam, vysvětlující záznam
Odkaz obsahující stručnou informaci o personálních či korporativních autorech, jejichž díla jsou v katalogu četněji zastoupena, nebo o jednotlivém významném díle autorském nebo anonymním, zastoupeném v katalogu ve více vydáních. Odkaz se může týkat i geografického jména. Může mít také podobu tzv. informativního či informačního záznamu. Např. „England - používá se pro oficiální publikace vydané před 1536. England and Wales pro oficiální publikace vydané v letech 1536-1706. Great Britain v letech 1707-1800. United Kingdom od 1800 do současnosti“. - Tento záznam se zařazuje na každé z těchto jmen.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[AACR2R ČESKY-1994:555]
[NÁDVORNÍK-1969:17,177]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001406.htm ]