NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví
jmenné záhlaví (nevh.)
Jmenný selekční údaj, obsahující jméno personálního či korporativního autora nebo unifikovaný název dokumentu, příp. jiné údaje (např. geografické jméno). Podle těchto údajů lze uspořádat záznamy v bibliografické nebo katalogizační databázi, a tím umožnit vyhledání dokumentů podle uvedených hledisek. - Termín "záhlaví" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[ČSN ISO 5127-3A:10-11]
[ČSN 01 0168-1988:2-3]
[AACR2R ČESKY-1994:634 (žl.)]
[BIBLIOTEČNOJE DELO-1997:40]
[HARRODS-2000:339]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001407.htm ]