NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví formy
Záhlaví, které shrnuje na jednom místě záznamy dokumentů stejného druhu, ale s odlišným obsahem, např. encyklopedie, výstavní katalogy, prodejní katalogy, smlouvy atd.
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[HARRODS-2000:307]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001408.htm ]