NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví hlavního záznamu
Záhlaví, které určuje základní postavení hlavního záznamu v bibliografické nebo katalogizační databázi. Může se skládat z hlavního záhlaví a z podzáhlaví (v korporativním záhlaví a v záhlaví s unifikovaným názvem). - Termín "záhlaví hlavního záznamu" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[ČSN 01 0168-1988:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001409.htm ]