NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví v přímém pořadí
Záhlaví, v němž je zachován slovosled přirozeného jazyka, např. u jména personálního autora, skládajícího se z jednoho či více rodných jmen a z patronymika, např. Isaac ben Aaron (Isaac je rodné jméno, ben Aaron je patronymikum). Zpravidla též u jména korporativního autora. - Termín "záhlaví v přímém pořadí" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[AACR2R ANGLICKY-1988:392]
[AACR2R ČESKY-1994:392,403]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001410.htm ]