NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví vylučovacího odkazu
Záhlaví obsahující alternativní znění či formu údaje obsaženého v záhlaví hlavního záznamu, popř. zvláštního odkazu, s nímž má společný denotát. - Termín "záhlaví vylučovacího odkazu" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[ČSN 01 0168-1988:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001411.htm ]