NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záhlaví zvláštního odkazu
V lístkových katalozích alternativní záhlaví, pod nímž může být určitý dokument též hledán; obsahuje např. jméno druhého či třetího autora apod. Denotát obou záhlaví se tedy liší. - Termín "záhlaví zvláštního odkazu" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[ČSN 01 0168-1988:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001412.htm ]