NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
závislý název
Druh zvláštního názvu,, který nedostačuje k identifikaci zpracovávaného dokumentu a je nutné jej připojit za souborný název nebo název hlavního dokumentu či název hlavní edice. Např. Akademický slovník cizích slov. Díl I, A-K.
[ISBD(M)-1993:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001414.htm ]