NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpracování de visu
de visu (ciz.)
Vytváření bibliografických záznamů na základě přímého rozboru pramenů popisu zpracovávaného dokumentu, tzv. "s knihou v ruce".
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001417.htm ]