NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpracování dokumentů
analyticko-syntetické zpracování dokumentů
Proces vytvoření bibliografických nebo katalogizačních záznamů, při němž se používají metody analýzy, syntézy, redukce informací komprimací či výběrem, srovnávací aj. Lze rozlišovat vstupní zpracování (zahrnuje zvláště jmenné, věcné zpracování, vytváření obsahové charakteristiky) a výstupní zpracování, které je součástí poskytovaných bibliograficko-rešeršních, referenčních a konzultačních služeb uživatelům knihoven.
[KEENAN, JOHNSTON-2000:83]
[MERTA,MERTOVÁ-1988:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001418.htm ]