NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvláštní odkaz
V lístkových jmenných katalozích odkaz vztahující se k jednomu hlavnímu záznamu. Obsahuje alternativní záhlaví (označující odlišný denotát), které je spojené výrazem "v." (viz) se záhlavím hlavního záznamu, dále zkrácený či základní popis dokumentu a jeho signaturu. - Termín "zvláštní odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[ČSN 01 0168-1988:2,3]
[NÁDVORNÍK-1969:178-183]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:252]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001420.htm ]