NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abecedně systematický katalog
Lístkový katalog, v němž jsou základní třídy použité klasifikace uspořádány abecedně podle svých názvů, nikoliv systematicky.
[HARROD-1990:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001422.htm ]