NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abecední katalog
Lístkový katalog, ve kterém jsou záznamy uspořádány abecedně podle názvu, jména autora, geografického názvu apod.
[HARROD-1990:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001423.htm ]