NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abecední rejstřík
Rejstřík, v němž jsou hesla řazena abecedně. Podle použitého třídícího systému se abecední rejstříky dělí na jmenné (řazené abecedně podle příjmení osob anebo názvu institucí), předmětové (řazené podle předmětového hesla) a slovníkové (rejstříky obsahující předmětová hesla, jména osob, názvy institucí, zeměpisné názvy, názvy dokumentů nebo jiné údaje v jednom abecedním pořadí).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998]
[HARROD-1990:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ČSN ISO 5127-2:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001424.htm ]