NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytický katalog
Knihovní katalog obsahující záznamy analytických popisných jednotek, např. článků.
[HARROD-1990:22]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001426.htm ]