NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský katalog
abecední autorský katalog
Knihovní katalog obsahující abecedně řazené záznamy jmen individuálních a korporativních autorů s primární i sekundární odpovědností.
[HARROD-1990:44]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001428.htm ]