NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
blokový katalog
Knihovní katalog obsahující záznamy zaznamenané na lístcích, které jsou svázány sponou do svazku ve formě knihy.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001430.htm ]