NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
centrální katalog
ústřední katalog
Specifický druh souborného katalogu, který soustřeďuje záznamy o knihovním fondu rozptýleném v jednotlivých útvarech instituce, např. pobočkách, detašovaných pracovištích, apod.
[HARROD-1990:116]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001431.htm ]