NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářský katalog
uživatelský katalog
Knihovní katalog sloužící potřebám uživatelů.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:66]
[HARROD-1990:503]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001432.htm ]