NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
generální katalog
základní katalog, hlavní katalog
Všeobecný jmenný katalog obsahující úplné záznamy dokumentů knihovního fondu; považuje se za základní katalog instituce. Obvykle slouží pouze pro potřeby knihovníků, není určen uživatelům.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:102]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001434.htm ]