NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický katalog
automatizovaný katalog
Katalog obsahující záznamy ve strojem čitelné podobě. Může pracovat v režimu online nebo offline. Je určen místním i dálkovým uživatelům knihovny.
[MIKA-2000:9]
[VODIČKOVÁ-2008:103-111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001436.htm ]