NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenný katalog
abecední jmenný katalog (nespr.), jmenný abecední katalog
Knihovní katalog, v němž jsou záznamy jednotlivých dokumentů řazeny abecedně podle jmen autorů (individuálních i korporativních) a u děl bez autorů, popř. s více než třemi autory, podle jejich názvů.
[SMETÁČEK-1985:41]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:44]
[ČSN ISO 5127-3A:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001440.htm ]