NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenný rejstřík
jmenný index
Abecední rejstřík obsahující jména osob a názvy institucí.
[SMETÁČEK-1985:79]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ČSN ISO 5127-2:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001441.htm ]