NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kartotéka
lístkovnice
Soubor kartotéčních lístků předepsaného formátu, který obsahuje dokumentografické nebo faktografické informace, organizovaný podle předem stanovených zásad. Kartotéka obsahující faktografické informace se řadí mezi primární dokumenty; kartotéka zachycující údaje o dokumentech (např. bibliografická kartotéka) se řadí mezi sekundární dokumenty.
[HARROD-1990:107-108]
[SMETÁČEK-1985:79]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001442.htm ]