NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soupis deziderat
katalog deziderat
Knihovní katalog obsahující záznamy dokumentů, kterými má být knihovní fond doplněn s ohledem na potřeby čtenářů a profil fondu.
[SMETÁČEK-1985:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001445.htm ]