NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lístkový katalog
Lístkový katalog obsahující abecedně nebo systematicky řazené katalogizační záznamy, které jsou zapsány na samostatných katalogizačních lístcích předepsaného formátu.
[HARROD-1990:107]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001447.htm ]