NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
listový katalog
Přechodná forma knihovního katalogu mezi svazkovou a lístkovou formou se záznamy uvedenými na jednotlivých volných listech zpravidla většího, např. osmerkového formátu. Větší skupina listů je pak uschována v samostatné krabici či deskách, netvoří tedy lístkovnici.
[HARROD-1990:458]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001448.htm ]