NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
místní seznam
místní katalog (nespr.), lokální katalog (zast.)
Seznam, v němž řazení záznamů odpovídá řazení signatur, resp. řazení dokumentů ve fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:91]
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[PECH-1986:33]
[ŠIMOVÁ-1975:231]
[ORGANIZACE-1967:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001449.htm ]