NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online katalog
Elektronický katalog přístupný prostřednictvím počítačové sítě, např. internetu, a pracující v reálném čase buď v dialogovém režimu (interaktivní katalog) nebo bez možnosti dialogu s databází, tj. bez možnosti přijímat a předávat data (např. naskenovaný katalog). Je určen místním i dálkovým uživatelům knihovny. Umožňuje vyhledávat dokumenty na základě více selekčních údajů, popř. jejich kombinace.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:248]
[HARROD-1990:448]
[VODIČKOVÁ-2008:103-111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001452.htm ]