NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pomocný katalog
Knihovní katalog interního charakteru (např. pomocný katalog nakladatelských a vydavatelských sbírek, katalog duplikátů, katalog výměnného fondu atd.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001454.htm ]