NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
provenienční katalog
Knihovní katalog, v němž jsou přírůstky knihovny zachyceny podle zemí (místa), v nichž jsou vydány; slouží potřebám oddělení doplňování knihovních fondů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001456.htm ]