NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětový katalog
heslový katalog (zř.)
Věcný knihovní katalog, v němž jsou záznamy jednotlivých dokumentů řazeny abecedně podle prvního slova předmětového hesla.
[HARROD-1990:599]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:45]
[SMETÁČEK-1985:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001458.htm ]