NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstřík
index
Sekundární dokument obsahující soupis významných pojmů nebo údajů objevujících se v dokumentu, uspořádaných podle jednotného principu (abecedně, systematicky, chronologicky) a doplněných odkazem na místo jejich výskytu. Rejstřík je součástí informačního aparátu primárního dokumentu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:282-287]
[HARROD-1990:304]
[SMETÁČEK-1985:79]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ČSN ISO 5127-2:12]
[ČSN ISO 999-1998:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001460.htm ]