NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstříkové heslo
Jednotlivá položka v rejstříku, která se skládá ze záhlaví, v případě potřeby specifikovaného kvalifikátorem a poznámkou o aplikaci, a potřebného počtu podzáhlaví. Součástí rejstříkového hesla je lokátor, tj. údaj o místě v dokumentu nebo fondu nebo odkaz, případně obojí.
[ČSN ISO 999-1998:6]
[HARROD-1990:304]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001461.htm ]