NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstříkový odkaz
Odkaz spojující rejstříková hesla, která obsahují informace spadající do téhož referenčního rámce. Rozlišují se dva typy rejstříkových odkazů: přidružovací (odkaz upozorňující na příbuzné rejstříkové heslo) a vylučovací (odkaz navádějící na používané rejstříkové heslo).
[ČSN ISO 999-1998:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001462.htm ]