NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovníkový katalog
křížový katalog (nespr.), křížový katalog
Lístkový katalog, v němž jsou záznamy dokumentů uspořádány v jedné abecední řadě podle jmen autorů, názvů korporací, názvů dokumentů a předmětových hesel.
[HARROD-1990:197]
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001464.htm ]