NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
služební katalog
Lístkový katalog určený převážně pro vnitřní chod knihovny, zachycující ve velkých knihovnách i tu literaturu, jež není zařazena ve čtenářských katalozích. Základních služebním katalogem bývá generální katalog.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001466.htm ]