NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematický katalog
oborový katalog
Věcný knihovní katalog, v němž jsou záznamy o dokumentech uspořádány systematicky podle klasifikačního systému.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:46]
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001471.htm ]