NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematický rejstřík
Věcný rejstřík obsahující hesla uspořádaná ve shodě se strukturou určitého, zpravidla hierarchického pořádacího systému.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:286]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001472.htm ]