NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tematický katalog
1. Dílčí věcný knihovní katalog knihovny, který zachycuje vymezenou část fondu vztahující se k určitému tématu. - 2. Knihovní katalog obsahující seznam hudebních skladeb a jejich témata.
[HARROD-1990:614]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001473.htm ]