NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální katalog
všeobecný katalog
Knihovní katalog zachycující v úplnosti záznamy dokumentů knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001475.htm ]