NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
věcný katalog
Lístkový katalog, v němž jsou pro řazení záznamů určující věcné údaje o dokumentech. Informuje o tematické skladbě knihovního fondu. Rozlišují se dva základní typy věcných katalogů: předmětový a systematický.
[ČSN ISO 5127-3A:18]
[SMETÁČEK-1985:42]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001476.htm ]