NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
věcný rejstřík
Rejstřík obsahující věcné údaje.
[SMETÁČEK-1985:80]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001477.htm ]