NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický souborný katalog
automatizovaný souborný katalog
Souborný katalog obsahující záznamy ve strojem čitelné podobě.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001479.htm ]