NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
homogenní souborný katalog
1. Souborný katalog zachycující fondy knihoven téhož typu. - 2. Souborný katalog obsahující záznamy knihoven, které používají shodný automatizovaný knihovní systém.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001481.htm ]