NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
minimální záznam
Katalogizační záznam obsahující nezbytně nutné prvky bibliografického popisu, které představují minimální povinný rozsah záznamu pro konkrétní souborný katalog.
[THOMAS-1996:99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001484.htm ]